Anlaşmalı Boşanma Ankara

Boşanma davasında bilinmesi gereken hususlar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler ve evlilik bir seneden daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları mahkemeye kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Fakat eşler anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli olarak açılması gerekir. Eşlerin aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma konusunda uzman avukat tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan yardım alınması boşanma davasının oldukça hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu gibi bir inanış bulunmaktadır. Oysaki davayı kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Bu nedenle boşanma konusunda kararlı olan eşin boşanma davasını açması zorunludur. Açılmış boşanma davasının bitmesi için davayı açan eşin davasını ispatlaması gereklidir. Eğer boşanmak için dava açan eş davasını kanıtlayamazsa derdest olan dava reddedilir. Eşler boşanmanın yanında nafaka, maddi tazimat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteyebilirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış gayrimenkulleri bulunuyorsa mal rejimi davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkendir. Boşanma alanında uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus uzman boşanma avukatı ile müvekkil mutabakat ile belirlenecektir. Barolar Birliği tarifesinin üstünde olmak şartıyla herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan davalardır. Bir çekişmeli boşanma davasının sonuca ulaşması tahmini bir yıl sürmektedir. Bu süreyi kısaltmak için iyi bir boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde boşanma ankara avukat davası açan kişiler hak yoksunluğuna uğrama olasılığında da kurtulabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *